Home / Projekti i BE-EAC/S54/2019-vizita e parë

Projekti i BE-EAC/S54/2019-vizita e parë

Vizita e parë BE-EAC/S54/2019

Vizita  e Znj.Anne Birthe Mortensen ne shkollën tonë me  1 dhe 2 Korrikë 2021.

Date: 02 July 2021

Interview of the Project Coordinator given to Radio #1 in Peja for the presentation of the Project – Second pilot VET mobility scheme for Western Balkans.Two interviews of School Director given to Radio Peja for the presentation of the Project – Second pilot VET mobility scheme for Western Balkans

Intervista e Koordinatores së projektit dhwnw në Radio #1 nw Pejw pwr prezantimin e Projektit – Skema e dytë pilot e AFP-së për Ballkanin Perëndimor – 02 korrik 2021.Dy intervistat e Drejtorit tw Shkollws dhwnw nw Radio Peja pwr prezantimin e Projektit – Skema e dytë pilot e AFP-së për Ballkanin Perëndimor.

Znj.Anne Birthe Mortensen,njëherit ka prezentu  programin dhe profilet  që do të  mund të marrin pjesë në Danimarkë , Spanjë dhe Sloveni.Si shkollë e vetme në Kosovë që jemi perzgjedhë të  jemi  pjesë e projektit BASHKESISE EUROPIANE EAC / S54/2019 (second pilot VET mobility scheme for the Western Balkans ).Nga komisioni europian projekti EAC/S54/2019 zgjate 36 muaj, fillon me 01.02.2021 dhe përfundon me 31.01.2024.Në projekt përfshin katër shkolla të Ballkanit perëndimor nga Kosova, Shqipëria, Mali I zi dhe Bosnja e Hercegovina se bashku me shkollat nga shtetet e Bashkësisë Europiane nga Spanja, Holanda, Danimarka, Slovenia,Qipro.Ndërlidhja me faqën e vizitës së dytë të BE-V4WB (VET for Western Balkans) – EAC/S54/2019

 

 

Top
Ndrysho Gjuhën