Home / Vizioni/Misioni-QK

Vizioni/Misioni-QK

Visioni

Të mbështesë dhe të orientoi nxënësit të zhvillojnë karrierën e tyre përmes shërbimeve dhe proceseve që lehtësojnë vetëdijën e individëve, mirëkuptimin e botës së punës, zhvillimin e kompentencave të lidhura me karrierën  në mënyrë që të marriim vendime të informuara dhe të sukseseshme arsimore, profesionale dhe jetësore dhe të gjejnë karrierën e tyre

Misioni

Të mbështesë nxënësit në përmisimin e shkathtësive për menaxhim të karrierës,ndërlidhjen me tregun e punës,shkëmbim të informacioneve mbi tregun e punës,edukim dhe trajnim,si dhe rrjetëzim të sukseseshëm me palët e interesit.

Nursing Research Paper Writing Service

A nursing paper writing service may be a good alternative if you’re currently https://us.grademiners.com/nursing-paper in the stage of your research document. The service you choose will assure that your work follows all formatting guidelines and is of the highest quality. It is assured that it will not use plagiarism and is unique, which is crucial for all papers. Numerous writing firms that focus on nursing essays can proofread your work for free.

Top
Ndrysho Gjuhën