Home / Vizioni/Misioni-QK

Vizioni/Misioni-QK

Visioni

Të mbështesë dhe të orientoi nxënësit të zhvillojnë karrierën e tyre përmes shërbimeve dhe proceseve që lehtësojnë vetëdijën e individëve, mirëkuptimin e botës së punës, zhvillimin e kompentencave të lidhura me karrierën  në mënyrë që të marriim vendime të informuara dhe të sukseseshme arsimore, profesionale dhe jetësore dhe të gjejnë karrierën e tyre

Misioni

Të mbështesë nxënësit në përmisimin e shkathtësive për menaxhim të karrierës,ndërlidhjen me tregun e punës,shkëmbim të informacioneve mbi tregun e punës,edukim dhe trajnim,si dhe rrjetëzim të sukseseshëm me palët e interesit.

Top
Ndrysho Gjuhën