Home / Statistikat / Statistikat per Klasat XII

Statistikat per Klasat XII

DREJTIMI ELEKTOTEKNIKË
Indeksi Kujdestarët e klasave Profili arsimor M F Gjith.
XII- 1 Samile Kajebegolli Informatikë 19 5 24
XII-2 Leonora Lleshi Informatikë 20 3 23
XII-3 Ismet Mustafa Informatikë 13 4 17
XII-4 Teuta Nikçi Telekomunikacion 7 11 18
XII-5 Xaje Maloku Telekomunikacion 15 6 21
XII-6 Ardiana Kajtazi Elektronik komsumues 11 5 16
XII-7 Nevryze kelmendi Istalues elektrik 12 12
XII-8a Bekë Nikçi Energjetikë 14 14
XII-8b Mimoza Bardhi Makinat elektrike 4 4
115 34 149
DREJTIMI MAKINERI
Indeksi Kujdestarët e klasave Profili arsimor M F Gjith.
XII-9 Shefkije Turjaka Transport rrugor 10 2 12
XII-10 Skender Spahija Transport rrugor 15 4 19
XII-11 Isuf Krasniqi Automekanik 14 14
XII-12 Arlinda Velaj Automekanik 16 16
XII-13 Gani Dinaj Ujësjell. dhe kanalizim 11 11
XII-14 Florije Mavraj Ngrohje dhe aklimatizi. 17 17
XII-15 Xhemajli Kastrati Ngrohje dhe aklimatizi. 16 16
XII-16 Agim Lajqi Makinat komp.CNC 11 11
XII-17 Mexhit Nila Metalpunes 8 8
118 6 124
DREJTIMI NDERTIMTARI
Indeksi Kujdestarët e klasave Profili arsimor M F Gjith.
XII-18 Besim Kajabegolli Tek.ndërtimtarisë 14 14
XII-19 Naser Kastrati Tek.zdrukthëtarisë 7 7
XII-20 Genciana Muqaj Tek.arkitekturës 10 15 25
XII-21 Mevlyde Morina Tek.i gjeodezisë 6 3 9
37 18 55
DREJTIMI TEKSTIL
Indeksi Kujdestarët e klasave Profili arsimor M F Gjith.
XII-22 Agron Saraqini Rrobaqepësi 18 18
GJITHESEJ
270 76 346
Top
Ndrysho Gjuhën