Home / Rreth nesh

Rreth nesh

Shkolla është hapur në vitin 1972. Më parë disa nga drejtimet që u hapën janë mbajtur në Shkollën e Ekonomisë, kurse disa tjera në Shkollën e Artit. Në një periudhë të gjatë shkolla ka qenë e shpërndarë në objekte të ndryshme, por pjesa më e madhe ka qenë e vendosur në Objektin B, shkolla që ndodhet në lagjen Kristal dhe që për një kohë të gjatë ka qenë objekti kryesor. Ndërsa tash pjesa më e madhe është e
përqendruar në objektin e ri të ndërtuar nga MASHT në vitin 2014, ku ndjekin mësimin klasat 10 dhe 11, pasi klasa 12 ende vazhdon tek objekti i vjetër.  Procesi i të mësuarit është i ndarë në 4 lëndë profesionale: elektroteknikëmakineri, ndërtimtari dhe tekstil.

There are a variety of options available for purchasing essays on the internet. Each of them has distinct advantages. One of the advantages is that there are numerous online essayists who make their living by writing essays for others. Perhaps you’ve used the services of one or the other. If you’re not confident creating essays on your own You write term papers might want to consider outsourcing the task to an experienced writer. These are some suggestions to help make the experience of the writing of essays online as relaxing as it can be.

Top
Ndrysho Gjuhën