Home / Uncategorized / Historiku i Shkolles

Historiku i Shkolles

Shkolla është hapur në vitin 1972. Më parë disa nga drejtimet që u hapën janë mbajtur në Shkollën e Ekonomisë, kurse disa tjera në Shkollën e Artit. Në një periudhë të gjatë shkolla ka qenë e shpërndarë në objekte të ndryshme, por pjesa më e madhe ka qenë e vendosur në Objektin B, shkolla që ndodhet në lagjen Kristal dhe që për një kohë të gjatë ka qenë objekti kryesor. Ndërsa tash pjesa më e madhe është e
përqendruar në objektin e ri të ndërtuar nga MASHT në vitin 2014, ku ndjekin mësimin klasat 10 dhe 11, pasi klasa 12 ende vazhdon tek objekti i vjetër.  Procesi i të mësuarit është i ndarë në 4 lëndë profesionale: elektroteknikëmakinerindërtimtari dhe tekstil.

Top
Ndrysho Gjuhën