Home / FAQ / XI-2

XI-2

                                         Orari Mësimor XI2

Lëndët Mësimore
Ditët/Orët 1 2 3 4 5 6 7
E Hënë Sisteme Operative Sisteme Operative Gjuhë Angleze Gjuhë Angleze Matje Elektrike Matje
E Martë Fizikë Fizikë Ed.Fizike Ed.Fizike Teknologji Ekonomi
E Mërkure Bazat e Elektros Bazat e Elektros Bazat e Elektroteknikes Bazat e Elektroteknikës Mësim Praktik Mësim Praktik Mësim Praktik
E Enjte Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik
E Premte Matematikë Matematikë Gjuhë Shqipe Matematikë Gjuhë Shqipe Gjuhë Shqipe

 

Top
Ndrysho Gjuhën