Home / FAQ / X-8

X-8

                                         Orari Mësimor X8

Lëndët Mësimore
Ditet/Oret 1 2 3 4 5 6 7
E Hënë Vizatim Teknik Vizatim Teknik Gj. Shqipe Gj. Shqipe Ed. Fizike Ed. Fizike
E Marte Njohuri mbi mjetet e Transp. Njohuri mbi mjetet e Transp. Matematikë Matematikë
E Mërkure Tik Gj. Shqipe Vizatim Teknik Ed. Qytetare Elektroteknikë e mjeteve Transp. Elektroteknikë e mjeteve Transp. Kimi
E Enjte Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë
E Premte Gjeografi Fizikë Histori Ekonomi Gj. Angleze Gj. Angleze
Top
Ndrysho Gjuhën