Home / FAQ / X-17

X-17

                                         Orari Mësimor X17

Lëndët Mësimore
Ditët/Orët 1 2 3 4 5 6 7
E Hënë P R A K T I K
E Martë Matematike Matematik Gj.Angleze Gj.Anglezi Histori Ed.Qytetare /
E Mërkurë Gj.Shqipe Gj.Shqipe Psikologji Gj.Shqipe Psikologji V. dhe makina V. dhe makina
E Enjte Ed.Fizike Ed.Fizike P.P Fizike Vizatim teknik Vizatim teknik /
E Premte Gjeografi Ekonomi TIK tek. e përpunimit drurit tek. e përpunimit drurit tek. e përpunimit drurit /

 

Top
Ndrysho Gjuhën