Home / FAQ / X-13

X-13

                                         Orari Mësimor X13

Lëndët Mësimore
Ditet/Oret 1 2 3 4 5 6 7
E Hënë Ed. Qytetare Ed. Fizike Teknologji e materialeve Teknologji e materialeve
E Marte Matematikë Matematikë Gj. Shqipe Ekonomi Vizatim teknik Vizatim teknik Gj .Shqipe
E Mërkure Mekanik teknike Mekanik teknike Tik Psikologji Gj. Shqipe Fizikë Gjeografi
E Enjte Gj. Angleze Gj. Angleze Teknologji e ngrohjes dhe instalimeve Teknologji e ngrohjes dhe instalimeve Teknologji e ngrohjes dhe instalimeve Teknologji e ngrohjes dhe instalimeve
E Premte Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë Praktikë

 

Top
Ndrysho Gjuhën