Home / FAQ / X-11

X-11

                                         Orari Mësimor X11

Lëndët Mësimore
Ditet/Oret 1 2 3 4 5 6 7
E Hënë Teknologjia e instalimit të U.K

Modulet e praktikës profesionale

E Marte Vizatim teknik Vizatim teknik Mekanikë teknike Mekanikë teknike Ed.Qytetare Histori Psikologji
E Mërkure Ed.Fizike Ed.Fizike Ekonomi Teknologjia e materialeve Teknologjia e materialeve
E Enjte Matematikë Matematikë Gj.Shqipe Gj.Shqipe Gjeografi Gj.Shqipe
E Premte Fizikë Tik Gj.Angleze Gj.Angleze Teknologjia e instalimit të U.K

 

Top
Ndrysho Gjuhën