Home / Event / Regjistrimi për vitin shkollor 2022/23

Regjistrimi për vitin shkollor 2022/23

Jun
18
Me datën 27,28,29.06.2022 fillon regjistrimi i nxënësve të klasave të X-ta në SH.M.L.T .”Shaban Spahija ” në Pejë për afatin e parë.
Për regjistrim është e nevojshme
   1.Dëftesa me suksesin e klasës së gjashtë, shtatë, tetë dhe nëntë dhe
   2.Çertifikata e lindjes (të dyja origjinale).
Nxënësve ju dëshirojmë suksese në zgjedhjën e profesionit te ri .Të cilët kanë mundësi të zgjedhin drejtimet që në të ardhmën të jenë më afër tregut të punës.
Në drejtimet :
1.Elektroteknikë
2.Makineri
3.Ndërtimtari
4.Tekstil
ELEKTROTEKNIKË
Profilet
1.Teknik i Informatikës se Biznesit
2.Teknik i Sistemeve të IT-së
3.Zhvillues i Aplikacioneve
3.Elektronik Konsumuese
4.Teknik i Elektronikës
5.Instalus Elektrik
6. Energjetikë
MAKINERI
Profilet
1.Trafik Rrugor
2.Automekanikë
3.Metalpunues
4.Instalues ujësjellës e kanalizim dhe ngrohje e klimatizim
6.Makinat kompjuterike dhe dirigjim numerik CNC
7.Operator prodhimi
8. Mekatronikë
NDËRTIMTARI
Profilet
1.Ndërtimtari (Murator Armirues)
2.Teknik i izolimit të Ndërtimit
3.Teknik i Arkitekturës
4.Teknik i Gjeodezisë
5.Përpunimi i Drurit
TEKSTIL
Profili
1.Rrobaqepësi
Gjuhë boshnjake
1. Informatika
2. Automehanicar
Rezultatet me 30.06.2022
Top
Ndrysho Gjuhën