Home / Uncategorized / Elektroteknikë

Elektroteknikë

Drejtimi i Elektroteknikës i përmban këto profile:

  • Teknikë i Sistemeve  e TI-ve
  • Teknikë i Telekomunikacionit
  • Teknikë Informatikës së Biznesit
  • Elektronikë konsumuese
  • Elektronikë Industriale
  • Makinat elektrike
  • Energjetikë
  • Instalues elektrikë

 

Top
Ndrysho Gjuhën